پروژه درسی

این گروه کالا مربوط به پروژه های درسی است که با نرم افزارهای رپیدماینر، وکا، پایتون، سی شارپ، سی پلاس پلاس نوشته شده است.

پروژه ربات فوتبالیست یادگیری تقویتی (نسخه اول)

پروژه ربات فوتبالیست یادگیری تقویتی (نسخه اول)

پروژه ربات فوتبالیست یادگیری تقویتی (نسخه اول)